Stikkordarkiv: brann

Brannvern

På inspeksjonsrunder i forbindelse med fasadeoppussingen ble det oppdaget at noen beboere bruker balkongen som oppbevaring av gamle møbler, pappesker og annet avfall. Andre beboere hadde festet skilleveggene slik at de ble mer som en permanent vegg. Dette er ikke tillatt! Husk: dette er brannbalkonger og de skal kunne fungere som rømningsvei ved brann. Vi minner om Husordensreglene, §2 Fellesarealer:

[…] Gårdsplass, portrom, trappeoppgang, korridorer og felles kjellerrom må ikke unødig opptas med gjenstander.  Rømningsveier må ikke sperres, heller ikke midlertidig.[…]  

Dette punktet understreker også at det ikke er tillat å oppbevare gjenstander som sko, skohyller, søppelkasser eller lignende, utenfor den enkeltes inngangsdør i oppgangene. Alt som er hensatt i fellesareal (oppganger, kjeller, loft og lignende) vil bli fjernet uten videre varsel.   

I denne forbindelse vil vi også minne om brannvernutstyr. I Vedtekter for Sameiet Sandakerveien 10 B, § 4 Vedlikehold står det: Sameieren er ansvarlig for at bruksenheten er utstyrt med påbudt brannvernutstyr, og at dette fungerer og er i forskriftsmessig stand. Vær også oppmerksom på at om du ikke overholder reglene for påbudt brannvernutstyr i leiligheten der du bor (røykvarsler(e) og brannslukningsapparat i hver leilighet) vil du kunne få avkortning, om ikke avslag, på forsikringsoppgjør ved en eventuell brann. Styret i Sandakerveien 10 B vil i løpet av vinteren gå en ”vernerunde” for å minne alle beboere om brannutstyr.