Parkering

Parkeringsplasser:

Sameiet disponerer 8 parkeringsplasser som er tilgjengelige for utleie til seksjonseiere.  5 av disse er forbeholdt næringslokalene, og 3 er forbeholdt de øvrige seksjonseierne.

Utleieperioden er ett år av gangen, og plassene fordeles etter ansiennitet (se vedtekter).

Dersom ingen seksjonseiere ønsker å leie plassene er det mulig for leietakere å søke. Leietakere må avtale med seksjonseier for å få tillatelse til dette. Grunnen er at faktura vil sendes til eier, som deretter må viderefakturere leietaker.

Midlertidig parkering i bakgården.

I noen tilfeller kan styret gi midlertidig parkeringstillatelse for parkering ut mot Ring 2. Dette vil f.eks. kunne være i forbindelse med flytting. Når det gjelder parkering av biler tilhørende håndverkere på oppdrag i sameiet, bør håndverkere finne alternativ parkering. Unntaksvis kan styret utstede midlertidig parkeringstillatelse også til håndverksbiler, ta kontakt ved spesielle behov.

Fra og med 2016 vil tidligere praksis med å tillate parkering i bakgården opphøre. Dette gjelder både i Møllebakkens byggeperiode ved rehabilitering av bakgården, og fremover.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *