Kategoriarkiv: Viktig informasjon

Brannvern

På inspeksjonsrunder i forbindelse med fasadeoppussingen ble det oppdaget at noen beboere bruker balkongen som oppbevaring av gamle møbler, pappesker og annet avfall. Andre beboere hadde festet skilleveggene slik at de ble mer som en permanent vegg. Dette er ikke tillatt! Husk: dette er brannbalkonger og de skal kunne fungere som rømningsvei ved brann. Vi minner om Husordensreglene, §2 Fellesarealer:

[…] Gårdsplass, portrom, trappeoppgang, korridorer og felles kjellerrom må ikke unødig opptas med gjenstander.  Rømningsveier må ikke sperres, heller ikke midlertidig.[…]  

Dette punktet understreker også at det ikke er tillat å oppbevare gjenstander som sko, skohyller, søppelkasser eller lignende, utenfor den enkeltes inngangsdør i oppgangene. Alt som er hensatt i fellesareal (oppganger, kjeller, loft og lignende) vil bli fjernet uten videre varsel.   

I denne forbindelse vil vi også minne om brannvernutstyr. I Vedtekter for Sameiet Sandakerveien 10 B, § 4 Vedlikehold står det: Sameieren er ansvarlig for at bruksenheten er utstyrt med påbudt brannvernutstyr, og at dette fungerer og er i forskriftsmessig stand. Vær også oppmerksom på at om du ikke overholder reglene for påbudt brannvernutstyr i leiligheten der du bor (røykvarsler(e) og brannslukningsapparat i hver leilighet) vil du kunne få avkortning, om ikke avslag, på forsikringsoppgjør ved en eventuell brann. Styret i Sandakerveien 10 B vil i løpet av vinteren gå en ”vernerunde” for å minne alle beboere om brannutstyr.

Informasjon fra styremøtet 10. mars 2010

 På styremøtet den 10. mars ble følgende saker tatt opp:

Fasadeoppussing: Tre ulike malefimaer her levert anbud på oppussing av våre fasader. De har nå blitt sjekket opp med referanser. Styret har besluttet å akseptere anbudet levert av Regnbuen AS. Oppstart vil skje første virkedag etter påske. Det vil bli innkalt til ekstraordinært årsmøte for å vedta finansiering av oppsussingen.

Møllebakkens byggeprosjekt: Det har kommet flere klager fra våre beboere om rot og søppel på våre fellesområder i forbindelse med baderomsrenovasjonen som pågår hos våre naboer i Møllebakkens borettslag. Styret har løpende kontakt med Møllebakken og har viderebragt klagene.  Vi håper på bedring i prosjektets siste måneder (prosjektet skal avsluttes juli 2010).

Manglende søppelhenting siste halvår: Det har vært stadige problemer med å få søppelbilene frem til våre søppeldunker. Styret har sendt flere henvendelser til både styret i Møllebakken borettslag og prosjektleder,  med krav om å til en hver tid sørge for åpen tilgang til vår tomt. Styret har også sendt flere henvendelser til Oslo kommune for å gjøre de oppmerkson på manglende tømming av restavfall.

Hevd på vei gjennom portrom: Styret har undersøkt juridiske sider ved saken og har forfattet et brev som viser til gjeldende lovverk. Brevet ble vedtatt sendt. Videre informasjon vil bli gitt på årsmøtet 4. mai 2010. 

Dugnad: Det vil bli avhold dugnad i sameiet 24. april (se eget innlegg). Styret ønsker å øke antall dugnader til 2 stk pr år. Ny dugnadsordning vil bli tatt opp til høring på årsmøtet 4. mai 2010.

Manglende søppeltømming

Styret er i løpende kontakt med Møllebakken borettslag og Oslo renovasjon for å ordne opp i søppelproblemene vi har hatt den siste tiden. Oslo renovasjon melder at de nylig har byttet ut både biler og sjåfører og vil nå undersøke om det kan ha vært misforståelser om hentingen: Møllebakkens søppel blir nemlig tømt, men ikke vår. I tillegg har styreleder i Møllebakken kontaktet meg   i dag tidlig med forsikring om at de tar tak i problemet og snakker med både prosjektleder for byggeprosjektet og Oslo renovasjon for å få søppelhentingen til å gå som normalt.

Møte mellom Møllebakken borettslag og Sameiet Sandakerveien 10 B-E

Tirsdag 29. september hadde vi et positivt nabomøte mellom Møllebakken borettslag (MBL) og Sameiet Sandakerveien 10 B-E (SS10BE). Hensikten med møtet var først og fremst å få til en god kommunikasjon og et godt naboforhold. På møtet ble følgende saker tatt opp:

Nabovarsling: Byggeprosjekter som fører til støy, utsetting av brakker, kontainere ol og periodevis endring av adkomstmuligheter bør varsles de naboer som blir påvirket av dette. Styret i Møllebakken borettslag er enig i dette og beklager den manglende nabovarslingen i byggeprosjektet denne høsten.

Portproblematikken: Beboerne i Sandakerveien 10 B-E er frustrerte (mildt sagt) over å bli hidret i bruk av inngang gjennom portrom som har vært åpen adkomst siden 1936. Styret i SS10BE mener og å ha hevd på denne adkomstveien og foreslo at Møllebakken setter inn et kodepanel  til bruk for oss slik at vi og våre gjester fremdeles kan bruke inngangen. Møllebakken vil ta saken opp på neste styremøte og komme tilbake med vedtak. Sameiet i Sandakereien 10 B-E vil videre undersøke lover og regler om hevd på adkomstvei.

Tomtegrenser: Styret SS10BE la frem kart fra Plan og Bygninsetaten som viser grenser fra oppmåling i 2004. Styret i MBL mener f.eks at stolpen med ledninger ikke står på vår grunn, mens vi hevder at den delvis gjør det. Dessuten hidrer den oss i å bygge ut søppelskuret til snøfreserparkering og hidrer derfor adkomst til vår eiendom. SS10B-E nevnte også at deres søppelskur står delvis på vår eiendom. NBL vil bestille ny grenseoppmåling og saken tas opp igjen etter denne.

Alt i alt var det et hyggelig møte og vi i Styret i SS10B-E gleder oss til videre samarbeid.

Fra styremøtet 17. juni 2009: Tilstandsrapport ang balkongene

Sameiet har blitt pålagt av Plan- og bygningsetaten å undersøke sprekker på undersiden av balkongene på østlige fasade (mot Sandakerveien)  i løpet av juli. Det blir derfor bestilt tilstandsrapport. Beboere varsles hermed om at brannbalkongene vil bli besøkt av fagpersonale i løpet av juli måned. Styret anmoder alle balkongeiere til å rydde plass slik at balkongene blir fremkommelige.