Kategoriarkiv: Nabomøte 29.09.2009

Møte mellom Møllebakken borettslag og Sameiet Sandakerveien 10 B-E

Tirsdag 29. september hadde vi et positivt nabomøte mellom Møllebakken borettslag (MBL) og Sameiet Sandakerveien 10 B-E (SS10BE). Hensikten med møtet var først og fremst å få til en god kommunikasjon og et godt naboforhold. På møtet ble følgende saker tatt opp:

Nabovarsling: Byggeprosjekter som fører til støy, utsetting av brakker, kontainere ol og periodevis endring av adkomstmuligheter bør varsles de naboer som blir påvirket av dette. Styret i Møllebakken borettslag er enig i dette og beklager den manglende nabovarslingen i byggeprosjektet denne høsten.

Portproblematikken: Beboerne i Sandakerveien 10 B-E er frustrerte (mildt sagt) over å bli hidret i bruk av inngang gjennom portrom som har vært åpen adkomst siden 1936. Styret i SS10BE mener og å ha hevd på denne adkomstveien og foreslo at Møllebakken setter inn et kodepanel  til bruk for oss slik at vi og våre gjester fremdeles kan bruke inngangen. Møllebakken vil ta saken opp på neste styremøte og komme tilbake med vedtak. Sameiet i Sandakereien 10 B-E vil videre undersøke lover og regler om hevd på adkomstvei.

Tomtegrenser: Styret SS10BE la frem kart fra Plan og Bygninsetaten som viser grenser fra oppmåling i 2004. Styret i MBL mener f.eks at stolpen med ledninger ikke står på vår grunn, mens vi hevder at den delvis gjør det. Dessuten hidrer den oss i å bygge ut søppelskuret til snøfreserparkering og hidrer derfor adkomst til vår eiendom. SS10B-E nevnte også at deres søppelskur står delvis på vår eiendom. NBL vil bestille ny grenseoppmåling og saken tas opp igjen etter denne.

Alt i alt var det et hyggelig møte og vi i Styret i SS10B-E gleder oss til videre samarbeid.