Kategoriarkiv: Fra styremøtet 10.03.2010

Informasjon fra styremøtet 10. mars 2010

 På styremøtet den 10. mars ble følgende saker tatt opp:

Fasadeoppussing: Tre ulike malefimaer her levert anbud på oppussing av våre fasader. De har nå blitt sjekket opp med referanser. Styret har besluttet å akseptere anbudet levert av Regnbuen AS. Oppstart vil skje første virkedag etter påske. Det vil bli innkalt til ekstraordinært årsmøte for å vedta finansiering av oppsussingen.

Møllebakkens byggeprosjekt: Det har kommet flere klager fra våre beboere om rot og søppel på våre fellesområder i forbindelse med baderomsrenovasjonen som pågår hos våre naboer i Møllebakkens borettslag. Styret har løpende kontakt med Møllebakken og har viderebragt klagene.  Vi håper på bedring i prosjektets siste måneder (prosjektet skal avsluttes juli 2010).

Manglende søppelhenting siste halvår: Det har vært stadige problemer med å få søppelbilene frem til våre søppeldunker. Styret har sendt flere henvendelser til både styret i Møllebakken borettslag og prosjektleder,  med krav om å til en hver tid sørge for åpen tilgang til vår tomt. Styret har også sendt flere henvendelser til Oslo kommune for å gjøre de oppmerkson på manglende tømming av restavfall.

Hevd på vei gjennom portrom: Styret har undersøkt juridiske sider ved saken og har forfattet et brev som viser til gjeldende lovverk. Brevet ble vedtatt sendt. Videre informasjon vil bli gitt på årsmøtet 4. mai 2010. 

Dugnad: Det vil bli avhold dugnad i sameiet 24. april (se eget innlegg). Styret ønsker å øke antall dugnader til 2 stk pr år. Ny dugnadsordning vil bli tatt opp til høring på årsmøtet 4. mai 2010.