Alle innlegg av ss10be

Styret informerer – januar 2016

Følgende informasjon blir i disse dager sirkulert til beboere og seksjonseiere:

Tema: Kondens, vinduer, oppvarming, forsikring/skader, brannsikkerhet, Facebook og blogg

Kondens i leiligheter
Det er oppdaget at flere seksjoner sliter med kondens. Tegn til kondens: fuktighet i vinduer, fuktighet på kalde flater som yttervegger. Resultat av kondens: utvikling av muggsopp, skade på vinduer, listverk og innredning.

Kondens oppstår dersom en leilighet ikke har tilstrekkelig ventilasjon. Spesielt ved matlaging og dusjing produserer vi mye vanndamp. Denne dampen må transporteres ut av leiligheten. For at dette skal skje må det både være god tilstrømning av luft utenifra, og utstrømning av luft fra leiligheten.

Alle bad og kjøkken har såkalt passiv ventilasjon i form av luftekanaler (fungerer som en pipe). Disse må holdes åpne. Vi har sett at enkelte av disse luftekanalene er tettet igjen for eksempel der kjøkken er bygget om til soverom, noe som forringer ventilasjonen betraktelig.

Alle seksjoner har en eller flere ventiler som sørger for tilførsel av frisk luft utenfra. Disse er plassert på ytterveggen. Som med luftekanalene har noen seksjoner dekket til disse. Tilstrømning av luft utenfra er helt nødvendig for ventilasjon skal fungere tilstrekkelig.

Vinduene montert ut mot bakgården har en lufteventil øverst. Sørg for at denne er åpen. Vinduene ut mot Ring 2 og Sandakerveien har ikke en slik lufteventil da de er lydisolerte. Dette kan være en årsak til økt kondensproblematikk, og dermed er det ekstra viktig å sørge for at annen innstrømning av luft fungerer.

På badene har enkelte montert mekaniske vifter. Enten direkte inn til den opprinnelige luftekanalen, eller opp i nedsenket tak dersom luftekanalen er dekket til. Vi gjør oppmerksomme på at viftene som oftest fungerer slik at når de ikke er på, er ventilasjonen helt stengt. Det betyr at den naturlige luftsirkulasjonen som ellers ville forekommet blir stanset.

For å maksimere ventilasjon i leilighetene bør man også undersøke døren til badet. Den bør enten ha en god sprekk (et par cm) i bunn, altså ikke tett mot terskel, eller ha annen lufting. Dette for å sikre tilstrømning av luft utenfra som igjen er nødvendig for at avtrekket til luftekanalen skal fungere.

Det er ikke anbefalt å plassere senger eller annen innredning tett opp mot yttervegger, da dette hindrer luftsirkulasjon og kan føre til kondens. Sjekk eventuelt jevning at det ikke er tegn til fukt, eller muggsopp på slike områder. Enkelte tiltak her er å trekke møbler og innredning litt vekk fra veggen.

Hva kan du gjøre for å unngå kondens:
1. Sørge for at ventilene til luftekanalene er åpne
2. Åpne lufteventilene på vinduer der disse er montert
3. Åpne innluft-ventil på kjøkken/soverom der disse er tilgjengelig
4. Sørge for tilstrekkelig oppvarming av leiligheten
5. Ikke plassere senger/møbler helt inntil yttervegger

Mulige mer omfattende tiltak som vi kommer tilbake til
1. Pålegg om å fjerne mekaniske vifter på bad
2. Lage luftespalte baderomsdør
3. Reetablere overdekte innluft-ventiler og utluft-ventiler kjøkken

Hva skal styret nå gjøre
• Kartlegge problemet
• Informere om eventuelle mer omfattende tiltak seksjonseierne må foreta
• Om nødvendig foreta andre bygningsmessige tiltak i regi sameiet

Vinduer

Under en befaring oppdaget styret at en leilighet manglet vannbrett på vinduet sitt (se sort beslag i Figur 1 under). Vi ber derfor alle om å sjekke at de har slike, og at disse sitter godt fast. Rapporter til styret dersom dette ikke er tilfelle på e-post: styret@sandakerveien10be.no. Merk meldingen med ”Vinduer”.

Vi ber samtidig om at andre eventuelle problemer med vinduene rapporteres. Også dersom du opplever kondens på innsiden av vinduene.

vannbrett
Figur 1 – vannbrett under vindu

Oppvarming av leiligheten

Vi opplevde nylig at et radiatorrør sprakk i en leilighet. Dette kom av at radiatoren var nesten helt avstengt. Ytterveggene er veldig kalde nå, og tydeligvis såpass kalde av rør kan sprekke dersom ikke varmen er på. Vi minner derfor om at radiatorene ikke må være skrudd ned så mye at du kjenner at rørene er kalde. Tilstrekkelig oppvarming av leiligheten for å unngå at rør sprekker er eiers ansvar, se vedtekter §4 om vedlikehold.

Hva gjør du om en skade oppstår i din leilighet?

Eier har plikt til å begrense skaden. Det betyr for eksempel å ringe rørlegger umiddelbart ved en vannskade. Eier skal snarest mulig melde fra om skaden til vårt forsikringsselskap på forsikring@obos.no. Se egen infoside på bloggen, der det også er lagt ut informasjon om hva slags skader forsikringen dekker.

Brannsikkerhet

Styret minner om eiers ansvar når det gjelder brannsikkerhet. Hver seksjon plikter å ha montert fungerende brannvarsler, og ha et brannslokningsapparat (se §4 vedtekter). Brannslokningsapparat skal følge med leiligheten ved salg.

Samtidig vil vi minne på at det er strengt forbudt å plassere gjenstander på fellesområdene. Dette er en brannfare. Vi har hatt uheldige situasjoner før, der uteliggere har kommet seg inn i oppganger/kjellere og fyrt opp sigaretter eller annet.

Facebook, blogg, oppslag i gangen

Vi minner om bloggen vår: sandakerveien10be.no som har mye nyttig informasjon. Når vi poster nytt innlegg på bloggen legger vi i tillegg ut link på Facebook (søk etter Sameiet Sandakerveien 10 B – E) slik at du får en notifikasjon dersom du følger oss. Følg derfor med på blogg og Facebook – de er vår viktigste kanal til dere alle.

I tillegg til Facebook og blogg henger vi opp oppslag i gangene. I og med at dette ikke er like umiddelbart som nettet, og ikke alltid praktisk mulig å få til (for eksempel dersom styremedlemmer ikke er fysisk tilstede), er nettet den mest pålitelige måten å få ut informasjon på. Vi anerkjenner allikevel at oppslag i gangen er viktig, og gjør vårt beste for å henge opp informasjon og beskjeder også der.

Med vennlig hilsen
Styret i Sandakerveien 10 B-E