Kontakt

Styret i Sameiet Sandakerveien 10 B-E for 2020-2021 består av 3 medlemmer:

Styreleder:                    Kittil Aarnes
Styremedlem:             Georgina Ruth Askeland
Styremedlem:             Marius Alexander Friedrich

Ta gjerne kontakt med oss om du har noe på hjertet. Styrets e- post adresse er

sandakervn10b@styrerommet.no

Mailen blir sjekket jevnlig.

Vi har også en  Facebook side.

Ved henvendelser som krever rask tilbakemelding kan du bruke mobilnumrene under:

   
Kittil Aarnes 466 12 229
   

Sameiets fakturaadresse

Sameiet Sandakerveien 10 B-E
OBOS
Postboks 6668 St Olavs Plass
0129 Oslo