Vindusoppmålingen

Oppmåling i oppgang B og C er nå gjennomført. Mandag står oppgang D og E for tur.

Styret ønsker å presisere at Palmgren ber om tilgang til alle leiligheter, men at det kun er stikkprøver som blir tatt, så hvis du ikke får besøk, er det altså ikke nødvendig hos deg.

Styret kommer tilbake til mer info når det gjelder vindustype, og detaljert fremdriftsplan, samt forberedelser hver enkelt må gjøre før monteringen starter. 🙂

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *