Stikkordarkiv: oppussing

Oppussing av vår felleseide leilighet

carpenter. Foto by The Library of Congress

Vi leier som kjent ut vår felleseide leilighet i 4. etg, oppgang E, tidligere kalt «vaktmesterleiligheten». Vår leieboer de siste 6 årene har sagt opp sin leieavtale med virkning fra 1. januar 2011, og etter besiktigelse viser det seg at leiligheten har stort behov for oppussing. Derfor holder vi dugnader gjennom hele januar:

Lørd. og sønd. fra 13:00 – 18:00

Onsdager fra 18:00- 21:00

Vi skal rive ut det gamle kjøkkenet, male alle vegger, tak og vinduer. Vi leier inn håndverkere til å legge nytt gulv og montere nytt kjøkken. Ta kontakt med oss i styret på e-post sandakerveien@yahoo.no og meld deg på de dagene du/dere kan bidra.

Håper så mange som mulig kan være med! Innsatsen regnes med som bidrag i den nye dugnadsordningen av 2010 og blir den siste arrangerte dugnaden gjeldende  for året 2010. Leier du ut din leilighet? Da må du enten stille til innsats selv, eller oppfordre din leietager til deltagelse. Deltar ikke din seksjon i dugnader og/eller vedlikeholdsarbeid kan du betale din del av vedlikeholdet med kr 700,- (utgiftsbergnet og lagt frem i årsmøtet av 2010). Giroer vil bi sendt ut innen årsmøtet av 2011.