Oppdatering: Bakgårdsplaner

I FORBINDELSE MED DRENERINGEN PLANLEGGER VI NOEN FORBEDRINGER AV UTEOMRÅDET

 1. Utvide sykkelparkering, og flytter hekken/skjermingen
  • Det blir to rader med sykkelparkering
  • Sykkelparkeringen blir skjermet av busker som før, men buskene flyttes noen meter bort slik at de skaper en rett linje fra tørkeskuret til enden av B-oppgangen
 2. Lage en sammenhengende grønt-del i stedet for to separate deler
  • Vi fjerner dermed belegningssteinen som går mot tørkeskuret, og legger tråkk-heller i stedet for
 3. Fjerne syrinbusken, og anlegge en ny sitte-platting
  • Syrinbusken har vokst seg altfor stor og bred, og tar opp mye plass
 4. Flytte busken ved eksisterende sitteplass lengre ut mot kanten av grøntarealet slik at bruksområdet utvides noe
 5. Buskene langs fasaden fjernes, og vi setter i stedet opp noen store kasser med beplantning
  • Best i forhold til drenering at det ikke er planter helt tett inn mot veggen
  • Rent og fint utrykk

Vi håper at dette vil gjøre den fine bakgården vår enda finere!

Mvh Styret

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *