Infoskriv #1 distribuert 20.09

STYRET INFORMERER RUNDT RØRARBEIDER KJØKKENSIDENE

Informasjon til eier og leietaker       Oslo 20.09.2015

I henhold til tidligere informasjon starter Andenæs VVS med utskiftning av rørene på kjøkkensiden i uke 40. Arbeidene starter i oppgang B, og går kronologisk bortover mot E. I hver leilighet vil arbeidene pågå i omtrent 2 uker. Arbeidet i gården ferdigstilles på nyåret.

Det er de gjennomgående vann- og avløpsrørene som skal skiftes. I tillegg får den enkelte leilighet montert vannlås på de nye rørene. Med vannlås vil man ved behov kunne stenge vannet inn til sin leilighet uten å påvirke andre leiligheter.

Forberedelser

Før arbeidene setter i gang er beboer ansvarlig for å rydde ut av skapene og generelt rydde plass til håndverkerne. Det er også mulig for beboer å selv demontere/flytte innredninger som hindrer tilgang til rør for å effektivisere arbeidet.

Beboer er i tillegg ansvarlig for å tømme kjeller- og loftsbod dersom det er rør gjennom disse. Det vil bli vannsøl, og Andenæs må kunne håndtere flere meter med rørstammer i boden.

Dersom leiligheten leies ut og eier selv bruker boden er eier ansvarlig for å tømme den. Styret har 4 boder til disposisjon som vil brukes som midlertidig lagringsplass dersom det er behov for dette.

Uken før oppstart i den enkelte leilighet vil Andenæs foreta en befaring og gi beboer nærmere instrukser.

Merk deg at om beboer unnlater å gjøre klart kjøkken og boder, vil han måtte ta regningen for det ekstra arbeidet dette medfører Andenæs. De vil da selv klargjøre området for å ikke forsinke arbeidene. Vær oppmerksom på at dette kan bli svært kostbart for eier.

Kostnader

Kostnadene for arbeidet ellers dekkes av sameiet. Unntak fra dette gjelder om det er spesielle forhold som medfører urimelige ekstrakostnader. Eksempler på dette kan være kostbare fliser. Eier vil da faktureres for disse ekstrakostnadene. Ved tvil om dette gjelder deg, forhør med Andenæs under befaring.

Tilgang til leilighet og boder

Beboer må levere styret ett sett bolignøkler, inkludert nøkkel/kode til bod. Merk at dersom beboer unnlater å levere nøkler, eller på annen måte forhindrer tilgang til leiligheten eller bod, vil beboer være økonomisk ansvarlig for forsinkelsen dette medfører.

Utleieleiligheter

Dersom du som eier leier ut din leilighet er du ansvarlig for at beboer er tilstrekkelig informert, og ikke forsinker arbeidene. Til informasjon blir dette skrivet lagt i postkassen til alle nåværende beboere, også leietakere.

Vi håper at arbeidene går så problemfritt som mulig, og at vi alle gjør vårt ytterste for dette.

Med vennlig hilsen
Styret i Sameiet Sandakerveien 10 B-E.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *