Kategoriarkiv: Styret informerer

Informasjonsoppdatering fra styret i Sandakerveien 10 B-E

Sykler ved sykkelstativet må fjernes midlertidig

Våre naboer i det røde trehuset i bakgården (Sandakerveien 8) skal restaurere taket sitt, og har behov for å sette opp et stillas langs nordveggen hvor vi har vårt sykkelstativ. Stillaset kommer i løpet av kommende uke, så styret ber om at syklene fjernes umiddelbart.

Det er ikke helt sikkert hvor lenge stillaset blir stående, men sameiets syklister bes benytte sykkelrommet i kjelleren enn så lenge.

Håper vi klarer dette til tross for kort varsel:)

Prosjekt baderomsrør høst 2019 – fremdriftsplan

På lenken under ser dere fremdriftsplanen til TT Teknikk for baderørsprosjektet som finner sted i sameiet vårt høsten 2019. Planen ble også gjennomgått på det ekstraordinære årsmøte 24. januar. Planen viser hvilke uker de ulike oppgangene blir berørt. Husk at det er baderomsstammene som berøres, ikke kjøkkenstammene. Unntaket er når bunnledningen til sameiet skal renoveres mot slutten av prosjektet. Da vil alt vann og avløp være stengt i hele bygget. Studer gjerne planen:)

Nærmere info vil også komme, men kontakt styret hvis du har spørsmål!

Vaskeribooking

En automatisk oppdatering av sameiets hjemmeside har gjort vaskeribookingen mangelfull og uoversiktlig. Det er ikke mulig å booke de to vaskeriene parallelt, og du må selv huske hvilket vaskeri du booker (1 eller 2), for verken publikumskalenderen eller bookingbekreftelsen forteller deg hvilket du har booket. Beklager ubeleilighetene, vi jobber med en løsning på problemet!

Ekstraordinær generalforsamling torsdag 24. januar 2019

På årsmøtet i 2017 ble det vedtatt at Sameiet skulle iverksette nødvendige utbedringer på baderomsrørene og bunnledningen. Som et resultat av dette har Sameiet inngått kontrakt med TT-teknikk slik at rørstammer, grenrør og  bunnledning renoveres med strømpeløsning. Formålet med denne ekstraordinære generalforsamlingen er at TT-Teknikk, i samarbeid med styret, skal presentere praktisk informasjon i forbindelse med denne gjennomføringen som vil finne sted høsten 2019. Prosjektet vil medføre at vann og avløp blir periodevis utilgjengelig for beboerne. Nærmere informasjon om dette vil komme på møtet. Vi skal også stemme over ulike alternativer til kostnadsfordeling.

Møtet vil finne sted på Sagene skole klokken 18:00.

Det vil komme en formell innkalling på nyåret. I henhold til loven kan innkallingen sendes ut tidligst 20 dager før møtet. Derav dette varselet:)

Vel møtt! Hilsen styret