Kategoriarkiv: Fra styremøte 17.06.2009

Møte med Møllebakken borettslag

Styret har vært i kontakt med styreleder i Møllebakken borettslag og bedt om et møte angående vårt gode naboforhold. Vi venter nå på innkalling til møte i september. Saker vi ønsker å ta opp er:

  • problematikk rundt porten
  • eierskap og bruk av tomteareal
  • problemer i forhold til Møllebakkens bruk av våre søppelkonteinere

Mange har allerede kommet med muntlige innspill til en eller flere av sakene. For å formalisere henvendelsene/klagene ber vi om at de av dere som har innspill skriver det i en mail til styret med adresse sandakerveien@yahoo.no

Fra styremøtet 17. juni 2009: Snøfreser og redskapsskur

foto av Micky
foto av Micky

Sameiet har de siste par årene engasjert «Lønn-som-fortjent» som vaktmester. De klipper plen, plukker opp søppel og skal sørge for snørydding vinterstid. På sommeren har ordningen i perioder fungert bra, men når det gjelder snørydding har ikke ordningen fungert så godt. Vaktmesteren kommer annenhver mandag, og vi har ingen avtale med værgudene om å la det snø slik at vaktmesteren kan fjerne den på sin arbeidsdag.

Styret har derfor vedtatt å kjøpe inn en snøfreser til bruk for beboerne for å kunne fjerne snøen enklere. Videre har styret vedtatt å bygge et redskapsskur (i forlengelse av søppelskuret) der snøfreser vinterstid, og gressklipper sommerstid, vil være lett tilgjengelig. Avtalen med «Lønn-som-fortjent» vil bli sagt opp på vinterstid. De innsparte midlene, ca 10 000,- pr år vil dekke kostnadene til byggingen av redskapsskuret og videre gå inn i vedlikeholdsfondet.

Fra styremøtet 17. juni 2009: Tilstandsrapport ang balkongene

Sameiet har blitt pålagt av Plan- og bygningsetaten å undersøke sprekker på undersiden av balkongene på østlige fasade (mot Sandakerveien)  i løpet av juli. Det blir derfor bestilt tilstandsrapport. Beboere varsles hermed om at brannbalkongene vil bli besøkt av fagpersonale i løpet av juli måned. Styret anmoder alle balkongeiere til å rydde plass slik at balkongene blir fremkommelige.

Nytt styre i Sameiet Sandakerveien 10 B-E

bakgård Sandakerveien 10B-EPå årsmøtet den 28. mai 2009 ble det valgt nytt styre. Det består av:

Styreleder:       Ole Einar Nesheim
Styremedlem:  Terje Normann
Styremedlem:  Helle Karine Stølevik

Det nye styret vil ha som overordnet mål å bedre kontakten mellom styret og eierne /beboerne i sameiet.  Videre vil styret i perioden høst 2009-vår 2010 sette opp en revidert vedlikeholdsplan for de neste årene. I denne sammenheng vil det også være nødvendig med en gjennomgang av sameiets inntekter, eiendom og løpende utgifter for å sikre en høyest mulig inntjening til vedlikeholdsfondet.

Vi håper eiere og beboere tar kontakt med oss med saker og tips som ønskes tatt opp på neste årsmøte i mai 2010.Vår e- post adresse er sandakerveien@yahoo.no