Kontakt

Styret i Sameiet Sandakerveien 10 B-E for 2017-2018 består av 3 medlemmer:

Styreleder:                    Kittil Aarnes
Styremedlem:             Sanna Bjerketvedt
Styremedlem:             Marcus Følling Lund

Ta gjerne kontakt med oss om du har noe på hjertet. Styrets e- post adresse er

sandakervn10b@styrerommet.net 

Mailen blir sjekket jevnlig.

Vi har også en  Facebook side.

Ved henvendelser som krever rask tilbakemelding kan du bruke mobilnumrene under:

   
Kittil Aarnes 466 12 229
   

Sameiets fakturaadresse

Sameiet Sandakerveien 10 B-E
OBOS
Postboks 6668 St Olavs Plass
0129 Oslo